All for Joomla All for Webmasters
ホーム Cuộc Sống Danh sách Số báo danh N1 JLPT tháng 7/2018 Tại Hà Nội

Danh sách Số báo danh N1 JLPT tháng 7/2018 Tại Hà Nội

0
2334

Danh sách Số báo danh N1 JLPT tháng 7/2018 Tại Hà Nội

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 01 (P.101 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10001 ~ 10035 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM THI HA AN 13.06.1995 10001
2 NGUYEN THI AN 10.02.1997 10002
3 NGUYEN THI AN 09.06.1990 10003
4 TRAN THIEN AN 04.11.1992 10004
5 HOANG THU AN 15.03.1997 10005
6 TRAN THI THU AN 11.06.1998 10006
7 NGUYEN THUY AN 13.11.1997 10007
8 NGUYEN THI THUY AN 08.05.1990 10008
9 LE THUY AN 21.09.1996 10009
10 MASAAKI AIHARA 31.08.1961 10010
11 PHAM CAM ANH 19.10.1984 10011
12 NGUYEN DIEP ANH 26.10.1991 10012
13 NGUYEN DIEU ANH 28.03.1992 10013
14 NGUYEN DUC ANH 21.12.1998 10014
15 TRAN DUC ANH 01.03.1987 10015
16 NGUYEN DUONG ANH 26.06.1988 10016
17 TA DUY ANH 30.07.1990 10017
18 PHAM CHUNG HAI ANH 17.07.1992 10018
19 NGUYEN HAI ANH 17.08.1995 10019
20 NGUYEN HAI ANH 14.12.1995 10020
21 KHUC HAI ANH 07.06.1998 10021
22 VU HOANG ANH 06.11.1997 10022
23 NGUYEN THU HONG ANH 24.04.1989 10023
24 TO THI HONG ANH 21.06.1993 10024
25 TRAN THI KIM ANH 09.11.1990 10025
26 HA KIEU ANH 02.02.1993 10026
27 NGUYEN KIEU ANH 29.04.1995 10027
28 HOANG LAN ANH 24.06.1996 10028
29 LE VIET LAN ANH 12.01.1987 10029
30 TRAN LAN ANH 03.07.1994 10030
31 CONG LAN ANH 19.11.1995 10031
32 PHAM THI LAN ANH 23.03.1996 10032
33 TRAN THI LAN ANH 09.02.1995 10033
34 NGUYEN LAN ANH 14.04.1991 10034
35 NGUYEN THI LAN ANH 26.09.1994 10035
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 02 (P.102 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10036 ~ 10070 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LE THI MAI ANH 20.04.1988 10036
2 PHAM THI MAI ANH 26.12.1987 10037
3 TRAN THI MAI ANH 07.06.1997 10038
4 NGUYEN THI MAI ANH 20.08.1995 10039
5 HA THI MAI ANH 07.11.1987 10040
6 NGUYEN MAU ANH 11.10.1990 10041
7 PHAM MINH ANH 10.02.1983 10042
8 TRAN MINH ANH 02.10.1992 10043
9 NGUYEN THI MINH ANH 15.01.1997 10044
10 NGUYEN THUY MINH ANH 17.10.2000 10045
11 DAO PHAN ANH 23.01.1996 10046
12 NGO PHUONG ANH 21.04.1994 10047
13 BUI THI PHUONG ANH 26.03.1988 10048
14 NGUYEN THI PHUONG ANH 13.07.1994 10049
15 HOANG NGOC ANH 04.07.1992 10050
16 LE NGOC ANH 27.11.1994 10051
17 NGUYEN NGOC ANH 26.07.1994 10052
18 NGUYEN NGOC ANH 25.08.2001 10053
19 NGUYEN THI NGOC ANH 22.10.1991 10054
20 TRAN NGOC ANH 31.03.1995 10055
21 VU NGOC ANH 06.10.1995 10056
22 DO THI NGUYET ANH 12.11.1993 10057
23 PHO THI NGUYET ANH 17.02.1987 10058
24 NGUYEN XUAN NHAT ANH 08.04.1995 10059
25 NGUYEN THAO ANH 13.10.1995 10060
26 HOANG THE ANH 24.03.1997 10061
27 NGUYEN THE ANH 03.12.1982 10062
28 CAO THI ANH 02.10.1991 10063
29 NGUYEN THI ANH 24.12.1995 10064
30 NGUYEN THI ANH 30.06.1993 10065
31 PHAM THI ANH 26.09.1991 10066
32 NGUYEN THI TU ANH 09.02.1987 10067
33 TRAN TUAN ANH 14.06.1993 10068
34 TRAN TUAN ANH 28.01.1995 10069
35 LE TUAN ANH 28.12.1994 10070
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 03 (P.103 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10071 ~ 10105 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LE TUAN ANH 18.03.1995 10071
2 NGUYEN TUAN ANH 28.09.1995 10072
3 NGUYEN TUAN ANH 03.02.1990 10073
4 VU TUAN ANH 13.09.1990 10074
5 BA THI QUYNH ANH 27.05.1996 10075
6 NGUYEN THI QUYNH ANH 28.07.1991 10076
7 DO QUYNH ANH 17.06.1981 10077
8 DO THI VAN ANH 03.09.1988 10078
9 BUI VAN ANH 20.03.1992 10079
10 TRAN THI VAN ANH 16.10.1978 10080
11 TRAN VAN ANH 16.03.1996 10081
12 CHU THI VAN ANH 21.10.1995 10082
13 VU THI VAN ANH 23.09.1988 10083
14 NGO THI VAN ANH 06.10.1990 10084
15 NGUYEN VAN ANH 08.04.1992 10085
16 NGUYEN VIET ANH 26.09.1995 10086
17 NGUYEN THI VIET ANH 20.06.1985 10087
18 NGUYEN XUAN ANH 10.05.1989 10088
19 TA VAN BAC 20.09.1989 10089
20 LE VAN BACH 14.09.1991 10090
21 LE CONG BANG 11.10.1992 10091
22 BUI DINH BANG 07.04.1991 10092
23 VU TRONG BANG 15.01.1991 10093
24 NGUYEN THAI BAO 14.12.1990 10094
25 NGUYEN THAI BAO 20.05.1990 10095
26 VU VAN BAO 18.08.1991 10096
27 DAO DUY BAU 19.10.1990 10097
28 DANG THI NGOC BICH 24.08.1995 10098
29 DO THI BICH 09.11.1996 10099
30 NGUYEN THI BICH 24.10.1993 10100
31 NGUYEN THI BICH 24.03.1995 10101
32 VU THI BICH 22.05.1996 10102
33 PHAM NGOC BINH 01.08.1988 10103
34 DANG THANH BINH 02.08.1991 10104
35 LE THI BINH 20.02.1990 10105
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 04 (P.104 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10106 ~ 10140 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN TIEN BINH 17.06.1992 10106
2 DANG THI CANH 18.11.1995 10107
3 NGUYEN QUANG CAO 20.12.1987 10108
4 HOANG THI CHAM 09.08.1992 10109
5 NGUYEN THI CHAM 14.12.1996 10110
6 NGUYEN THI BAO CHAU 15.03.1993 10111
7 DANG VU BAO CHAU 27.11.1995 10112
8 TRUONG XUAN CHAU 18.11.1992 10113
9 DINH THI CHAU 10.04.1991 10114
10 LE HA MINH CHAU 04.11.1998 10115
11 NGUYEN THI CHI 18.10.1992 10116
12 NGUYEN THI KIM CHI 07.02.1988 10117
13 VU PHUONG CHI 22.02.1984 10118
14 PHAM PHUONG CHI 21.04.1996 10119
15 DOAN VU LINH CHI 22.11.1996 10120
16 NGUYEN LINH CHI 13.01.1998 10121
17 PHAN THI PHUONG CHI 06.06.1993 10122
18 PHAM QUYNH CHI 15.12.1991 10123
19 DOAN LINH CHI 19.07.1987 10124
20 PHAM LAN CHI 06.12.1997 10125
21 PHAM VAN CHIEN 21.04.1991 10126
22 LE SY CHINH 06.08.1986 10127
23 NGUYEN THI CHINH 07.12.1997 10128
24 CHU VAN CHINH 16.02.1985 10129
25 NGUYEN VAN CHUNG 01.09.1990 10130
26 BUI THI CHUNG 12.01.1989 10131
27 DO KHAC CHUNG 16.01.1990 10132
28 NGUYEN THI CHUYEN 15.03.1987 10133
29 NGUYEN THI CHUYEN 02.01.1995 10134
30 DUONG THI CHUYEN 25.02.1990 10135
31 NGUYEN THI CHUYEN 02.08.1994 10136
32 NGUYEN MINH COI 17.04.1993 10137
33 PHAM HUU CONG 16.09.1986 10138
34 VU TIEN CONG 12.10.1988 10139
35 TRINH VAN CONG 20.02.1992 10140
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 05 (P.105 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10141 ~ 10175 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DO XUAN CONG 03.01.1991 10141
2 PHI VAN CONG 11.08.1981 10142
3 NGUYEN THI CUC 27.08.1988 10143
4 MAI THI CUC 02.03.1991 10144
5 PHAM MANH CUONG 01.10.1990 10145
6 TRINH VAN CUONG 17.10.1987 10146
7 DINH QUOC CUONG 10.04.1991 10147
8 DO MANH CUONG 27.11.1995 10148
9 PHAN LAC CUONG 22.10.1990 10149
10 CAO VAN CUONG 15.08.1984 10150
11 PHAM NGOC CUONG 28.02.1988 10151
12 NGUYEN MANH CUONG 20.06.1994 10152
13 DO MANH CUONG 19.11.1993 10153
14 PHAN MANH CUONG 12.03.1995 10154
15 DINH VAN CUONG 21.01.1991 10155
16 TRAN BAO CUONG 17.12.1986 10156
17 NGUYEN DANG CUONG 30.11.1986 10157
18 HA CA CUI 29.11.1987 10158
19 NGUYEN NGOC DA 26.02.1988 10159
20 BUI QUANG DAI 28.10.1996 10160
21 DAO NGOC DAN 18.08.1986 10161
22 NGUYEN HUU DANG 04.05.1983 10162
23 TRAN THI YEN DANH 28.10.1984 10163
24 TRAN THI DAO 30.12.1990 10164
25 BUI DANG DAT 19.09.1985 10165
26 NGUYEN DUC DAT 24.05.1993 10166
27 PHO DUC DAT 04.11.1996 10167
28 KHUONG DUY DAT 23.12.1994 10168
29 NGUYEN HUU DAT 02.07.1993 10169
30 TRAN THANH DAT 25.11.1995 10170
31 LE TIEN DAT 31.12.1995 10171
32 NGUYEN TIEN DAT 05.02.1992 10172
33 PHAM TIEN DAT 30.05.1993 10173
34 NGUYEN TUAN DAT 30.04.1992 10174
35 NGUYEN VAN DAT 10.11.1991 10175
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 06 (P.106 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10176 ~ 10210 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM XUAN DAT 07.02.1985 10176
2 DAO THI DET 24.04.1989 10177
3 PHAM THI DIEM 27.02.1996 10178
4 HOANG THI DIEN 03.09.1991 10179
5 LE THI NGOC DIEP 05.12.1991 10180
6 NGUYEN NGOC DIEP 03.07.1994 10181
7 NGUYEN THI BICH DIEP 08.01.1993 10182
8 PHUNG THI HONG DIEP 05.03.1980 10183
9 LE DUC DIEP 05.02.1986 10184
10 PHAM THI DIEU 03.02.1992 10185
11 BUI THI DIU 07.11.1994 10186
12 NGUYEN VAN DOAN 03.07.1994 10187
13 DAO DUC DONG 24.05.1990 10188
14 KIEU DUY DONG 13.08.1991 10189
15 NGUYEN TRUNG DONG 06.10.1990 10190
16 PHAM DINH DONG 19.08.1991 10191
17 DOAN TRUNG DUAN 12.04.1988 10192
18 NGUYEN ANH DUC 01.11.1993 10193
19 NGUYEN ANH DUC 14.07.1984 10194
20 NGUYEN CONG DUC 10.09.1984 10195
21 NGUYEN DINH DUC 10.01.1987 10196
22 DUONG MINH DUC 04.09.1988 10197
23 NGUYEN MINH DUC 13.03.1985 10198
24 HO TRUNG DUC 08.07.1990 10199
25 NGUYEN XUAN DUC 04.10.1992 10200
26 TRAN XUAN DUC 22.12.1989 10201
27 NGUYEN CONG DUNG 30.05.1992 10202
28 DO THI HAI DUNG 04.07.1991 10203
29 BUI THI HOANG DUNG 19.12.1984 10204
30 LE THI KIM DUNG 13.11.1987 10205
31 TRAN THI MY DUNG 26.04.1995 10206
32 NGO MANH DUNG 06.04.1984 10207
33 NGUYEN NGOC DUNG 27.07.1991 10208
34 PHAM THI PHUONG DUNG 02.05.1997 10209
35 NGUYEN PHUONG DUNG 30.08.1996 10210
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 07 (P.107 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10211 ~ 10245 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI THI PHUONG DUNG 26.09.1995 10211
2 NGUYEN PHUONG DUNG 25.01.1993 10212
3 TRAN THI PHUONG DUNG 16.12.1995 10213
4 NGUYEN TRUNG DUNG 06.05.1989 10214
5 NGUYEN TRUNG DUNG 05.09.1990 10215
6 DANG THI DUNG 16.09.1996 10216
7 DINH THI DUNG 17.02.1997 10217
8 LE THI DUNG 02.06.1985 10218
9 NGUYEN THI DUNG 14.10.1992 10219
10 NGUYEN THI DUNG 04.04.1996 10220
11 NGUYEN THI DUNG 07.10.1992 10221
12 NGUYEN THI DUNG 07.12.1990 10222
13 PHUNG THI DUNG 23.03.1990 10223
14 LAI THU DUNG 15.11.1992 10224
15 DAO THI THUY DUNG 22.06.1996 10225
16 DINH THI THUY DUNG 17.07.1995 10226
17 LE THUY DUNG 02.08.1995 10227
18 NGO THUY DUNG 10.02.1991 10228
19 NGUYEN THI THUY DUNG 07.03.1992 10229
20 NGUYEN THI THUY DUNG 24.01.1996 10230
21 NONG THUY DUNG 02.09.1990 10231
22 TRAN THI THUY DUNG 08.07.1988 10232
23 DO VAN DUNG 20.08.1984 10233
24 HOANG VAN DUNG 02.05.1987 10234
25 LE VAN DUNG 23.09.1995 10235
26 NGUYEN VAN DUNG 08.02.1990 10236
27 NGUYEN VAN DUNG 26.09.1992 10237
28 NGUYEN VAN DUNG 24.04.1994 10238
29 NGUYEN VAN DUNG 12.10.1985 10239
30 PHAM VAN DUNG 08.02.1992 10240
31 TRAN THI VAN DUNG 06.08.1981 10241
32 VU XUAN DUNG 29.11.1990 10242
33 TRAN DAI DUONG 09.05.1985 10243
34 DINH HA DUONG 27.12.1991 10244
35 LE HUY DUONG 03.02.1991 10245
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 08 (P.108 nhà E, tầng 1 ) N1
Từ số báo danh: 10246 ~ 10280 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN HONG DUONG 06.04.1989 10246
2 HOANG MINH DUONG 09.12.1993 10247
3 NGUYEN TAN DUONG 17.12.1994 10248
4 HOANG THAI DUONG 15.08.1982 10249
5 DAO THI DUONG 17.08.1994 10250
6 DINH THUY DUONG 22.08.1996 10251
7 NGUYEN THUY DUONG 25.04.1988 10252
8 VU THUY DUONG 13.05.1980 10253
9 TRAN THUY DUONG 23.09.1999 10254
10 NGUYEN VAN DUONG 04.11.1992 10255
11 TRAN CONG DUY 12.05.1990 10256
12 NGUYEN DAT DUY 14.05.1995 10257
13 DO DINH DUY 28.10.1995 10258
14 NGUYEN NGOC DUY 13.01.1989 10259
15 DANG TRUNG DUY 22.08.1989 10260
16 NGUYEN XUAN DUY 15.12.1991 10261
17 VU KY DUYEN 19.06.1998 10262
18 LE MY DUYEN 04.07.1995 10263
19 THAI THI MY DUYEN 27.03.1996 10264
20 BUI THI DUYEN 03.08.1986 10265
21 HOANG THI DUYEN 17.10.1986 10266
22 LAI THI DUYEN 02.04.1997 10267
23 LE THI DUYEN 10.10.1995 10268
24 NGUYEN THI DUYEN 15.02.1993 10269
25 NGUYEN THI DUYEN 12.09.1995 10270
26 PHAM THI DUYEN 21.06.1988 10271
27 NGO THI GAM 23.12.1990 10272
28 PHAM THI HONG GIANG 30.10.1985 10273
29 DAM HUONG GIANG 02.09.1995 10274
30 DUONG HUONG GIANG 15.01.1979 10275
31 PHAN HUONG GIANG 04.10.1995 10276
32 TRAN HUONG GIANG 02.01.1992 10277
33 TRAN NGUYET HUONG GIANG 10.09.1996 10278
34 NGUYEN THI HUONG GIANG 23.03.1989 10279
35 NGUYEN THI HUONG GIANG 17.03.1995 10280
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 09 (P.201 nhà E, tầng 2) N1
Từ số báo danh: 10281 ~ 10315 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HUONG GIANG 11.11.1995 10281
2 NGUYEN LAN GIANG 04.12.1984 10282
3 TA THI LE GIANG 26.06.1997 10283
4 CHU THI GIANG 26.12.1992 10284
5 LE THI GIANG 18.09.1994 10285
6 NGUYEN THI GIANG 20.11.1988 10286
7 TRAN THI THU GIANG 06.10.1983 10287
8 NGUYEN TIEN GIANG 14.10.1991 10288
9 NGUYEN THI TRA GIANG 11.04.1992 10289
10 DO VAN GIANG 13.04.1982 10290
11 TRUONG VU GIANG 22.05.1995 10291
12 NGO NGOC GIAP 10.07.1995 10292
13 LE HA 05.11.2003 10293
14 NGUYEN HAI HA 12.05.1990 10294
15 LE NGOC HA 14.09.1987 10295
16 LE NGOC HA 05.09.1997 10296
17 BUI THI THANH HA 12.11.1987 10297
18 DAO THI THANH HA 15.10.1993 10298
19 NGUYEN THANH HA 26.11.1991 10299
20 NGUYEN THANH HA 04.07.2001 10300
21 TRAN THANH HA 11.12.1996 10301
22 CHU THI HA 03.10.1994 10302
23 HOANG THI HA 05.02.1989 10303
24 HOANG THI HA 24.11.1988 10304
25 MA THI HA 20.02.1994 10305
26 NGUYEN THI HA 09.06.1991 10306
27 NGUYEN THI HA 14.07.1981 10307
28 NGUYEN THI HA 07.01.1991 10308
29 NGUYEN THI HA 06.05.1992 10309
30 PHAM THI HA 21.04.1992 10310
31 TRINH THI HA 05.11.1992 10311
32 BUI THU HA 27.06.1993 10312
33 DANG THU HA 29.10.1992 10313
34 DO THU HA 21.05.1991 10314
35 LE THU HA 12.06.1991 10315
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 10 (P.202 nhà E, tầng 2) N1
Từ số báo danh: 10316 ~ 10350 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 LE THU HA 10.10.1989 10316
2 NGO THU HA 15.07.1983 10317
3 NGUYEN THU HA 05.07.1992 10318
4 NGUYEN THU HA 23.08.1996 10319
5 NGUYEN THI THU HA 19.03.1992 10320
6 PHAM THU HA 25.01.1994 10321
7 PHAM THU HA 15.10.1993 10322
8 PHAM THI THU HA 10.09.1994 10323
9 PHAM THI THU HA 13.09.1996 10324
10 PHAN THI THU HA 02.04.1996 10325
11 TRAN THU HA 06.05.1991 10326
12 TRAN THU HA 12.10.1991 10327
13 TRAN THI THU HA 22.01.1997 10328
14 DAM HUY HAI 28.08.1988 10329
15 DINH NGOC HAI 31.12.1989 10330
16 BUI THI THANH HAI 15.10.1982 10331
17 VU THI THANH HAI 10.06.1994 10332
18 HOANG THI HAI 21.05.1967 10333
19 LENH THI HAI 20.10.1996 10334
20 NGUYEN THI HAI 24.09.1981 10335
21 NGUYEN THI HAN 04.06.1989 10336
22 TRAN THI HAN 27.07.1989 10337
23 NGUYEN THI BICH HANG 05.04.1997 10338
24 NGUYEN THI BICH HANG 24.09.1985 10339
25 TRAN MINH HANG 29.09.1995 10340
26 TRINH MINH HANG 18.05.1996 10341
27 DAU THI HANG 12.07.1990 10342
28 LE THI HANG 22.11.1990 10343
29 LE THI HANG 15.05.1997 10344
30 NGUYEN THI HANG 15.10.1995 10345
31 NGUYEN THI HANG 22.11.1991 10346
32 PHAM THI HANG 26.09.1991 10347
33 PHAM THI HANG 17.02.1989 10348
34 TRAN THI HANG 11.07.1994 10349
35 VU THI HANG 30.08.1987 10350
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 11 (P.203 nhà E, tầng 2) N1
Từ số báo danh: 10351 ~ 10385 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DINH THU HANG 01.06.1991 10351
2 KHANG THI THU HANG 25.01.1995 10352
3 LE THI THU HANG 07.01.1989 10353
4 NGUYEN THI THU HANG 28.09.1989 10354
5 TRAN THI THU HANG 23.04.1983 10355
6 BUI THI THUY HANG 09.10.1982 10356
7 KIEU THI THUY HANG 20.09.1994 10357
8 NGUYEN THUY HANG 31.05.1995 10358
9 TRAN THI BICH HANH 09.05.1992 10359
10 HA DINH HANH 14.10.1992 10360
11 NGUYEN HONG HANH 09.07.1985 10361
12 NGUYEN THI HONG HANH 09.11.1980 10362
13 DUONG MY HANH 05.09.1992 10363
14 HOANG HOA MY HANH 25.12.1988 10364
15 HOANG THI MY HANH 05.06.1993 10365
16 LAI THI MY HANH 08.12.1992 10366
17 LUU THI PHUOC HANH 03.11.1992 10367
18 LE THI HANH 13.11.1992 10368
19 NGUYEN THI HANH 11.07.1992 10369
20 NGUYEN THI HANH 22.12.1990 10370
21 TRAN THI HANH 22.12.1991 10371
22 NGUYEN VAN HANH 02.09.1990 10372
23 LE THI HAO 06.05.1996 10373
24 PHAM THI NHU HAU 26.11.1984 10374
25 NGUYEN THI HAU 24.10.1987 10375
26 NGUYEN TRONG HAU 18.06.1990 10376
27 BUI VAN HAU 26.01.1989 10377
28 LE VAN HAU 29.10.1994 10378
29 PHAM CONG HIEN 28.11.1992 10379
30 NGUYEN GIA HIEN 10.03.1995 10380
31 DINH THI HIEN 26.04.1992 10381
32 DO THI HIEN 11.03.1989 10382
33 NGHIEM THI HIEN 11.12.1992 10383
34 NGUYEN THI HIEN 16.06.1993 10384
35 NGUYEN THI HIEN 16.01.1994 10385
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 12 (P.204 nhà E, tầng 2) N1
Từ số báo danh: 10386 ~ 10420 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HIEN 30.11.1997 10386
2 PHAM THI HIEN 09.11.1986 10387
3 NGUYEN THI HIEN 10.02.1995 10388
4 NGUYEN THI HIEN 08.06.1993 10389
5 PHAM THI HIEN 21.09.1985 10390
6 TA THI HIEN 28.05.1994 10391
7 TRAN THI HIEN 05.07.1989 10392
8 TRAN THI HIEN 06.07.1992 10393
9 TRAN THI HIEN 05.12.1996 10394
10 TRINH THI HIEN 20.09.1991 10395
11 AN THI THU HIEN 01.11.1991 10396
12 LUU THI THU HIEN 09.10.1993 10397
13 NGUYEN THU HIEN 14.04.1996 10398
14 NGUYEN THI THU HIEN 13.04.1996 10399
15 NGUYEN THI THU HIEN 17.09.1996 10400
16 TRAN THI THU HIEN 13.08.1994 10401
17 TRAN THU HIEN 13.05.1992 10402
18 UNG THI THU HIEN 23.07.1995 10403
19 VU THI THUC HIEN 10.01.1996 10404
20 NGUYEN VAN HIEN 28.04.1984 10405
21 PHAM DUY HIEP 21.04.1992 10406
22 PHAM HOANG HIEP 24.06.1996 10407
23 NGUYEN KHANH HIEP 17.09.1992 10408
24 NGUYEN VAN HIEP 09.08.1994 10409
25 DO DOAN HIEU 24.09.1991 10410
26 BACH DUC HIEU 26.08.1991 10411
27 PHAN DUC HIEU 25.03.1992 10412
28 VU DUC HIEU 05.02.1995 10413
29 LE HUU HIEU 11.03.1996 10414
30 DO PHUONG HIEU 14.07.1993 10415
31 DUONG THI HIEU 15.02.1991 10416
32 NGUYEN VAN HIEU 26.10.1989 10417
33 PHAM THI DIEU HOA 22.01.1993 10418
34 VU THI HANH HOA 24.03.1992 10419
35 DUONG HONG HOA 23.03.1985 10420
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 13 (P.206 nhà E, tầng 2) N1
Từ số báo danh: 10421 ~ 10455 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 BUI KHANH HOA 20.01.1995 10421
2 TA KHANH HOA 29.12.1991 10422
3 NGUYEN KIEU HOA 28.10.1995 10423
4 NGUYEN THI KIM HOA 14.08.1987 10424
5 DANG THI MINH HOA 07.11.1994 10425
6 DOAN THI NHU HOA 25.07.1991 10426
7 TRAN THI NHU HOA 15.01.1995 10427
8 DO THI PHUONG HOA 05.11.1994 10428
9 DAO THI THANH HOA 04.11.1996 10429
10 DO THI THANH HOA 10.01.1987 10430
11 PHAM THANH HOA 13.05.1977 10431
12 TRAN THANH HOA 14.12.1996 10432
13 TRAN THI THANH HOA 11.09.1996 10433
14 VU THI THANH HOA 12.05.1994 10434
15 BUI THI HOA 08.06.1991 10435
16 DANG THI HOA 12.05.1995 10436
17 DANG THI HOA 20.12.1993 10437
18 DO THI HOA 16.04.1989 10438
19 DOAN THI HOA 19.01.1993 10439
20 DOAN THI HOA 27.02.1996 10440
21 LE THI HOA 22.08.1991 10441
22 NGUYEN THI HOA 18.11.1985 10442
23 NGO THI HOA 20.09.1994 10443
24 NGUYEN THI HOA 25.11.1993 10444
25 NGUYEN THI HOA 22.06.1985 10445
26 NGUYEN THI HOA 24.05.1992 10446
27 NGUYEN THI HOA 02.12.1992 10447
28 NGUYEN THI HOA 19.01.1994 10448
29 NGUYEN THI HOA 25.07.1995 10449
30 PHAN THI HOA 01.03.1992 10450
31 TA THI HOA 02.02.1992 10451
32 THAN THI HOA 20.10.1990 10452
33 VUONG THI HOA 22.02.1996 10453
34 LUONG QUYNH HOA 11.01.1988 10454
35 BUI THI HOAI 02.11.1993 10455
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 14 (P.207 nhà E, tầng 2) N1
Từ số báo danh: 10456 ~ 10490 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM THI HOAI 22.05.1996 10456
2 TRINH THU HOAI 21.10.1996 10457
3 VU THI THU HOAI 08.03.1982 10458
4 DO THI NGOC HOAN 06.08.1988 10459
5 NGUYEN THI HOAN 18.10.1992 10460
6 NGUYEN VAN HOAN 28.03.1996 10461
7 PHAM THI HOAN 06.02.1991 10462
8 TRAN THI KIM HOAN 03.08.2003 10463
9 DO VAN HOANG 10.05.1988 10464
10 NGUYEN THI NHAT HOANG 08.06.1995 10465
11 NGUYEN VAN HOANG 17.05.1991 10466
12 VU THI HOA HONG 12.05.1989 10467
13 NGUYEN MINH HONG 11.03.1991 10468
14 HOANG THI HONG 17.09.1994 10469
15 LAM THI HONG 02.07.1984 10470
16 LE THI HONG 10.10.1987 10471
17 NGUYEN THI HONG 06.05.1992 10472
18 PHAM THI HONG 29.07.1995 10473
19 TRAN THI HONG 24.12.1992 10474
20 VUU ANH HUAN 14.10.1989 10475
21 NGUYEN HONG HUE 27.03.1983 10476
22 CHU THI HUE 15.01.1990 10477
23 DANG THI HUE 27.05.1992 10478
24 DOAN THI HUE 16.04.1994 10479
25 DINH THI HUE 03.06.1991 10480
26 NGUYEN THI HUE 18.09.1993 10481
27 NGUYEN THI HUE 24.05.1996 10482
28 NGUYEN THI HUE 25.06.1995 10483
29 TRAN THI HUE 15.03.1991 10484
30 VU THI HUE 10.07.1992 10485
31 DO MANH HUNG 16.10.1982 10486
32 NGHIEM MANH HUNG 27.03.1983 10487
33 NGUYEN TRAC HUNG 09.07.1989 10488
34 NGUYEN TUAN HUNG 26.09.1995 10489
35 TONG VAN HUNG 29.07.1982 10490
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 15 (P.208 nhà E, tầng 2) N1
Từ số báo danh: 10491 ~ 10525 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM XUAN HUNG 15.09.1993 10491
2 TRAN THI CAM HUONG 13.06.1993 10492
3 DANH THI DIEU HUONG 28.03.1992 10493
4 VU HUU HUONG 13.03.1996 10494
5 VU KHAC HUONG 01.11.1987 10495
6 HOANG LAN HUONG 12.09.1995 10496
7 NGUYEN LAN HUONG 25.06.1988 10497
8 TRAN THI LAN HUONG 14.12.1996 10498
9 TRINH LAN HUONG 09.09.1998 10499
10 PHAM LE HUONG 16.10.1989 10500
11 DO MAI HUONG 23.03.1996 10501
12 LUU MAI HUONG 06.06.2001 10502
13 TA THI MAI HUONG 01.12.1996 10503
14 TRAN MAI HUONG 17.03.1995 10504
15 DO MINH HUONG 29.06.1991 10505
16 HOANG MINH HUONG 02.04.1992 10506
17 NGUYEN THI HONG MINH HUONG 21.01.1985 10507
18 NGUYEN NHU HUONG 18.10.1992 10508
19 BUI THI THANH HUONG 18.09.1990 10509
20 CHU THANH HUONG 02.08.1992 10510
21 HOANG THANH HUONG 19.01.1995 10511
22 NGUYEN THANH HUONG 05.12.1996 10512
23 NGUYEN THI THANH HUONG 09.07.1989 10513
24 TRINH THANH HUONG 24.11.1990 10514
25 DANG THI HUONG 03.05.1995 10515
26 DANG THI HUONG 05.12.1989 10516
27 DO THI HUONG 01.01.1993 10517
28 HA THI HUONG 15.10.1992 10518
29 HOANG THI HUONG 13.03.1991 10519
30 LE THI HUONG 29.12.1992 10520
31 LE THI HUONG 06.02.1992 10521
32 LE THI HUONG 05.06.1994 10522
33 HA THI HUONG 12.11.1991 10523
34 MAI THI HUONG 01.06.1990 10524
35 NGUYEN THI HUONG 22.11.1996 10525
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 16 (P.301 nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10526 ~ 10560 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI HUONG 05.06.1991 10526
2 NGUYEN THI HUONG 19.03.1995 10527
3 NGUYEN THI HUONG 05.08.1987 10528
4 NGUYEN THI HUONG 23.07.1992 10529
5 NGUYEN THI HUONG 09.09.1989 10530
6 NGUYEN THI HUONG 24.07.1988 10531
7 NGUYEN THI HUONG 18.10.1996 10532
8 NGUYEN THI HUONG 27.11.1989 10533
9 PHAM THI LAN HUONG 05.05.1994 10534
10 VU THI HUONG 11.06.1991 10535
11 DUONG THI THU HUONG 17.04.1984 10536
12 LE THU HUONG 21.09.1992 10537
13 LUONG NU THU HUONG 05.09.1984 10538
14 LUONG THI THU HUONG 27.09.1990 10539
15 PHAM THI THU HUONG 20.12.1992 10540
16 NGUYEN THI THU HUONG 24.11.1980 10541
17 NGUYEN THI THU HUONG 29.03.1991 10542
18 NGUYEN THI THU HUONG 22.11.1995 10543
19 NGUYEN THI THU HUONG 10.01.1993 10544
20 TRAN THI THU HUONG 23.07.1990 10545
21 VUONG THI THU HUONG 03.02.1987 10546
22 DONG VAN HUU 25.03.1992 10547
23 LE TRAN DUC HUY 21.12.1993 10548
24 DO HUU HUY 12.08.1997 10549
25 NGUYEN QUANG HUY 01.03.1987 10550
26 LE THI QUY HUONG 12.12.1988 10551
27 BUI THI DIEU HUYEN 21.11.1992 10552
28 BUI THI KHANH HUYEN 19.02.1995 10553
29 HOANG THI KHANH HUYEN 15.09.1994 10554
30 NGUYEN MINH HUYEN 18.04.1994 10555
31 NGUYEN MINH HUYEN 30.03.1983 10556
32 NGUYEN THI MINH HUYEN 11.04.1993 10557
33 DUONG THI MY HUYEN 30.10.2001 10558
34 NGUYEN NGOC HUYEN 08.10.1998 10559
35 NGUYEN NGOC HUYEN 23.03.1995 10560
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 17 (P.302A nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10561 ~ 10594 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI NGOC HUYEN 12.02.1992 10561
2 NGUYEN PHUONG HUYEN 11.04.1993 10562
3 BUI THANH HUYEN 09.03.1994 10563
4 BUI THI THANH HUYEN 26.02.1988 10564
5 DUONG THI THANH HUYEN 31.12.1985 10565
6 NGUYEN THI THANH HUYEN 01.02.1994 10566
7 NGUYEN THI THANH HUYEN 01.01.1992 10567
8 PHAM THI THANH HUYEN 10.02.1993 10568
9 LE THE HUYEN 21.05.1989 10569
10 CHU THI HUYEN 15.12.1980 10570
11 DAU THI HUYEN 15.06.1989 10571
12 DO THI HUYEN 11.11.1996 10572
13 HOANG THI HUYEN 19.07.1990 10573
14 NGUYEN THI HUYEN 03.08.1993 10574
15 NGUYEN THI HUYEN 12.06.1990 10575
16 NGUYEN THI HUYEN 29.11.1992 10576
17 NGUYEN THI HUYEN 01.11.1989 10577
18 PHUNG THI HUYEN 12.05.1990 10578
19 TRAN THI HUYEN 15.01.1996 10579
20 TRUONG THI HUYEN 06.01.1997 10580
21 DINH THU HUYEN 29.04.1996 10581
22 LE THU HUYEN 07.11.1993 10582
23 LE THU HUYEN 29.07.1989 10583
24 NGUYEN THU HUYEN 12.1.1983 10584
25 NGUYEN THI THU HUYEN 24.07.1992 10585
26 NGUYEN THI THU HUYEN 14.02.1991 10586
27 PHAM THI THU HUYEN 21.12.1995 10587
28 NGUYEN THI THUONG HUYEN 24.07.1984 10588
29 VU THI THUONG HUYEN 28.09.1997 10589
30 LEE JIYEON 17.09.1993 10590
31 NGUYEN HUU KET 25.11.1992 10591
32 DO MINH KHAC 08.10.1991 10592
33 HO CONG KHANH 07.01.1984 10593
34 NGUYEN NGOC KHANH 28.11.1990 10594
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 18 (P.302B nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10595 ~ 10628 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN HOANG KHANH 22.09.1996 10595
2 BUI HONG KHANH 02.12.1982 10596
3 NGUYEN THI VAN KHANH 13.08.1975 10597
4 NGUYEN HUU KHANG 31.08.1987 10598
5 NGUYEN ICH KHIEM 29.09.1992 10599
6 NGUYEN DUY KHOA 05.06.1990 10600
7 VU DANG KHOI 11.04.1994 10601
8 HO MINH KHOI 08.08.1997 10602
9 BUI VAN KHUE 03.09.1987 10603
10 LE XUAN KHUE 19.10.1988 10604
11 CAO THI KHUYEN 04.09.1990 10605
12 NGUYEN THI KIM 20.12.1989 10606
13 BUI LE KIEN 07.02.1989 10607
14 NGUYEN TRONG KIEM 24.02.1995 10608
15 LE TRUNG KIEN 20.07.1993 10609
16 CAO XUAN KIEN 20.11.1989 10610
17 VU XUAN KIEN 24.11.1995 10611
18 NGUYEN DINH KY 02.04.1995 10612
19 NGUYEN VAN KY 08.10.1988 10613
20 NGUYEN THI LAI 11.03.1992 10614
21 NGUYEN QUOC DAI LAM 10.03.1993 10615
22 NGUYEN NGOC LAM 13.12.1991 10616
23 VO THANH LAM 11.01.1989 10617
24 NGUYEN TUNG LAM 29.03.1992 10618
25 PHAM VAN LAM 31.01.1990 10619
26 DANG VAN LAM 20.11.1985 10620
27 NGUYEN HOANG LAN 15.09.1993 10621
28 LE MI LAN 16.10.1995 10622
29 NGUYEN MAI LAN 11.01.1995 10623
30 NGUYEN THI NGOC LAN 02.12.1985 10624
31 NGUYEN THI NGOC LAN 13.09.1995 10625
32 PHAM THI LAN 25.10.1991 10626
33 LE THI THUY LAN 28.03.1984 10627
34 NGUYEN TU LAN 21.04.1996 10628
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 19 (P.303 nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10629 ~ 10663 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI LAN 15.08.1987 10629
2 NGUYEN THI LAN 08.05.1995 10630
3 NGUYEN THI LANH 25.03.1995 10631
4 NGUYEN THI LAN 16.04.1993 10632
5 NGUYEN THI LANH 23.01.1996 10633
6 TRAN VAN LANH 28.01.1982 10634
7 DO THI NHAT LE 17.12.1997 10635
8 NGUYEN THI NHU LE 12.03.1991 10636
9 NGUYEN THI LE 21.07.1996 10637
10 VUONG THI LE 15.09.1995 10638
11 PHAM THI LE 19.12.1986 10639
12 NGO DINH LIEM 25.04.1987 10640
13 PHAN THI HONG LIEN 22.04.1985 10641
14 DO THI HUONG LIEN 17.11.1989 10642
15 PHAM QUYNH LIEN 25.08.1991 10643
16 DO THI LIEN 24.09.1987 10644
17 NGUYEN THI LIEN 17.02.1990 10645
18 DINH THI LIEN 02.10.1987 10646
19 NGUYEN TRUNG LIEN 26.02.1982 10647
20 KHONG THI LIEU 25.09.1991 10648
21 PHAM BA LINH 20.10.1995 10649
22 NGUYEN DIEU LINH 26.02.1987 10650
23 NGO THI DIEU LINH 29.09.1992 10651
24 DANG DIEU LINH 05.11.1994 10652
25 NGUYEN THI DIEU LINH 24.08.1995 10653
26 DO LINH 01.09.1988 10654
27 NGUYEN THI HOAI LINH 10.12.1991 10655
28 DANG THI HA LINH 07.05.1996 10656
29 NGUYEN PHAN HUONG LINH 19.11.1995 10657
30 BUI KHANH LINH 21.03.1995 10658
31 VU KHANH LINH 23.10.1997 10659
32 NGUYEN THI MAI LINH 04.08.1989 10660
33 VU MAI LINH 09.03.2001 10661
34 NGUYEN MY LINH 15.09.1996 10662
35 NGO THI MY LINH 11.08.1996 10663
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 20 (P.304 nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10664 ~ 10698 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI MY LINH 08.04.1990 10664
2 HOANG MY LINH 08.05.1993 10665
3 VU NGUYEN MY LINH 29.11.1996 10666
4 NGUYEN NHAT LINH 28.04.1995 10667
5 NGUYEN THI NHAT LINH 20.05.1992 10668
6 DAO HOANG NGOC LINH 14.04.1995 10669
7 LAI NHAT LINH 21.09.1995 10670
8 HOANG THI NGOC LINH 25.01.1987 10671
9 NGUYEN PHUONG LINH 31.12.1997 10672
10 LE PHUONG LINH 11.10.1996 10673
11 DO THI PHUONG LINH 10.01.1997 10674
12 TRAN QUANG LINH 29.04.1990 10675
13 BUI THI LINH 24.09.1994 10676
14 NGUYEN THUY LINH 31.05.1997 10677
15 PHAM THUY LINH 09.07.1988 10678
16 DO THUY LINH 09.05.1989 10679
17 NONG THUY LINH 22.07.2001 10680
18 LE THI THUY LINH 18.09.1991 10681
19 DAO THUY LINH 24.02.1992 10682
20 NGUYEN THI THUY LINH 25.09.1987 10683
21 TRAN THI THUY LINH 24.12.1991 10684
22 PHAM THUY LINH 13.04.1989 10685
23 NGUYEN THUY LINH 29.05.1995 10686
24 NGUYEN THUY LINH 16.12.1992 10687
25 TRAN THI THUY LINH 22.06.1991 10688
26 NGUYEN THI THUY LINH 19.10.1991 10689
27 TRAN THUY LINH 11.12.1990 10690
28 TRINH PHUONG TRA LINH 11.07.1997 10691
29 VU TRANG LINH 05.09.1993 10692
30 NGUYEN VIET LINH 13.07.1992 10693
31 BUI VIET LINH 26.08.1989 10694
32 TRAN THI KIM LOAN 07.12.1991 10695
33 HOANG THI KIM LOAN 09.05.1984 10696
34 NGUYEN PHUONG LOAN 26.09.1996 10697
35 MAI NGUYEN QUYNH LOAN 20.11.1988 10698
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 21 (P.305A nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10699 ~ 10732 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG THI THANH LOAN 11.10.1992 10699
2 NGUYEN THI THANH LOAN 19.06.1993 10700
3 CAO THI LOAN 29.05.1993 10701
4 PHAM THI LOAN 05.09.1988 10702
5 HO THI LOAN 10.10.1992 10703
6 NGUYEN THI LOAN 23.06.1995 10704
7 NGUYEN THI LOAN 01.04.1987 10705
8 VU THI LOAN 07.10.1993 10706
9 PHAN THI LOAN 01.09.1982 10707
10 TAO VAN LOC 12.02.1987 10708
11 NGUYEN KHAC BAO LONG 23.12.2000 10709
12 PHAM NGOC HAI LONG 22.06.1989 10710
13 BUI MINH LONG 16.02.1990 10711
14 NGUYEN VAN LONG 26.09.1990 10712
15 NGUYEN DINH LUAN 15.03.1994 10713
16 NGUYEN THANH LUAN 26.08.1994 10714
17 DO THI LUAN 03.04.1987 10715
18 NGUYEN THANH LUAN 11.06.1991 10716
19 PHAN THI HIEN LUONG 07.02.1985 10717
20 PHAM LUONG 18.11.2000 10718
21 TA THI LUONG 27.06.1990 10719
22 NGUYEN THANH LUU 01.01.1988 10720
23 VU THI LUY 04.09.1992 10721
24 LE THI LUYEN 08.01.1991 10722
25 NGUYEN THI LUYEN 15.06.1993 10723
26 VU THI THU LUYEN 09.10.1995 10724
27 BUI PHAM CAM LY 01.09.1997 10725
28 NGUYEN HA LY 04.10.1993 10726
29 NGUYEN THI HA LY 24.08.1987 10727
30 LE HAI LY 18.08.1990 10728
31 NGUYEN KHANH LY 05.12.1993 10729
32 NGUYEN THI KHANH LY 10.12.1993 10730
33 NGUYEN THI LY 12.02.1993 10731
34 NGUYEN SAO LY 25.03.1993 10732
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 22 (P.305B nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10733 ~ 10766 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU THI LY 15.09.1995 10733
2 PUN GAUCHAN MADAN 08.01.1988 10734
3 NGUYEN THI NGOC MAI 11.02.1990 10735
4 CHU THI QUYNH MAI 21.09.1991 10736
5 DAO THI QUYNH MAI 02.12.1990 10737
6 HOANG THI TUYET MAI 20.11.1991 10738
7 NGUYEN THI QUYNH MAI 17.01.1992 10739
8 PHAM THI TUYET MAI 13.03.1993 10740
9 NGUYEN THI SAO MAI 18.04.1995 10741
10 DO THI MAI 08.11.1989 10742
11 NGUYEN THI MAI 25.10.1993 10743
12 NGUYEN THI MAI 18.07.1996 10744
13 TRAN THI MAI 29.02.1992 10745
14 PHAM THI MAI 15.01.1991 10746
15 VU THI MAI 18.03.1993 10747
16 PHAM THI TUYET MAI 11.12.1976 10748
17 PHAN THI TUYET MAI 27.12.1991 10749
18 VU TUYET MAI 16.05.1988 10750
19 DANG DINH MANH 29.05.1992 10751
20 NGUYEN DINH MANH 11.12.1995 10752
21 TRAN DUY MANH 13.12.1989 10753
22 NGUYEN HUNG MANH 12.09.1993 10754
23 NGUYEN THANH MANH 18.09.1995 10755
24 NGUYEN THI MAO 12.07.1987 10756
25 TEZUKA MASATAKA 20.01.1964 10757
26 NGUYEN THI MAY 01.05.1989 10758
27 PHAM VAN MAY 02.09.1995 10759
28 BACH THI HONG MEN 29.11.1995 10760
29 DO ANH MINH 16.10.1995 10761
30 NGO CONG MINH 16.04.1991 10762
31 NGUYEN DUC MINH 05.09.1995 10763
32 TRINH HUY MINH 23.11.1981 10764
33 DANG LE MINH 12.04.1996 10765
34 NGUYEN NHAT MINH 19.04.1995 10766
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 23 (P.306 nhà E, tầng 3) N1
Từ số báo danh: 10767 ~ 10801 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG NGOC MINH 16.08.1993 10767
2 VU QUANG MINH 05.08.1995 10768
3 VU QUANG MINH 16.01.1979 10769
4 PHAM THI MINH 01.12.1993 10770
5 VU YEN MINH 11.09.1993 10771
6 DO THI MO 21.03.1994 10772
7 DANG THI MUI 22.01.1992 10773
8 NGUYEN HA MY 30.01.2001 10774
9 VU KIEU HA MY 25.06.1995 10775
10 TRAN THI HUYEN MY 19.03.1996 10776
11 TRAN THI LE MY 05.08.1991 10777
12 NGUYEN THI THU MY 23.07.1985 10778
13 NGUYEN THUY MY 31.12.1989 10779
14 NGUYEN TRA MY 06.08.1993 10780
15 LE THI NA 11.04.1992 10781
16 BUI LE NA 19.07.1983 10782
17 TANG CONG NAM 03.06.1993 10783
18 NGUYEN DUY NAM 07.06.1987 10784
19 PHAM HOANG NAM 03.05.1990 10785
20 VU HOANG NAM 15.09.1995 10786
21 NGUYEN NGOC NAM 07.10.1997 10787
22 HOANG VAN NAM 24.04.1982 10788
23 NGUYEN VU HOANG NAM 03.10.1992 10789
24 HUYNH THI NGOC NGA 19.03.1994 10790
25 DAO XUAN NAM 22.12.1992 10791
26 HOANG THI HONG NGA 20.09.1996 10792
27 NGO THI KIEU NGA 26.10.1981 10793
28 LE THI NGOC NGA 20.09.1996 10794
29 TRAN THI QUYNH NGA 17.11.1997 10795
30 NGUYEN THI QUYNH NGA 22.09.1980 10796
31 NGUYEN THANH NGA 08.03.1979 10797
32 PHAM THI THANH NGA 26.03.1995 10798
33 BUI THI THANH NGA 11.12.1983 10799
34 LUONG THI NGA 03.03.1992 10800
35 NGUYEN THI NGA 29.06.1989 10801
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 24 (P.401 nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 10802 ~ 10836 (35 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI NGA 25.01.1988 10802
2 NGUYEN THU NGA 26.11.1996 10803
3 HA THI THUY NGA 27.05.1993 10804
4 NGUYEN THI THUY NGA 22.05.1996 10805
5 TRAN THI VIET NGA 27.07.1994 10806
6 DAO HONG NGAN 27.09.1988 10807
7 LY VIET KHANH NGAN 15.01.1997 10808
8 LE KIM NGAN 17.09.1985 10809
9 NGUYEN KIM NGAN 16.01.1992 10810
10 TRAN THI KIM NGAN 05.10.1993 10811
11 NGUYEN DOAN PHUONG NGAN 04.04.1995 10812
12 TRAN THI PHUONG NGAN 09.12.1988 10813
13 VU THI NGAN 10.09.1994 10814
14 NGUYEN THI NGAN 18.08.1995 10815
15 NGUYEN THI THU NGAN 09.06.1989 10816
16 NGUYEN THUY NGAN 23.10.1987 10817
17 LUYEN THI THUY NGAN 26.09.1990 10818
18 TRUONG THUY NGAN 17.08.1986 10819
19 NGUYEN VAN NGHIA 16.06.1991 10820
20 NGUYEN KHAC NGHIA 22.06.1990 10821
21 NGO VAN NGHIEP 09.10.1983 10822
22 PHAM THI HONG NGOAN 20.08.1996 10823
23 LE NGUYEN BAO NGOC 15.09.2001 10824
24 NGUYEN BAO NGOC 24.01.1994 10825
25 HA THI BICH NGOC 08.09.1982 10826
26 NGUYEN THI BICH NGOC 07.10.1992 10827
27 NGUYEN THI BICH NGOC 26.04.1993 10828
28 NGUYEN THI BICH NGOC 16.09.1987 10829
29 TRUONG BICH NGOC 11.12.1992 10830
30 DANG THI HONG NGOC 28.02.1989 10831
31 NGUYEN HONG NGOC 12.06.1993 10832
32 NGUYEN HONG NGOC 30.09.1994 10833
33 NGUYEN MY HONG NGOC 04.02.1992 10834
34 THACH THI HONG NGOC 31.07.1995 10835
35 NGO THI HUYEN NGOC 29.07.1992 10836
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 25 (P.402A nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 10837 ~ 10870 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN TRUONG MAN NGOC 24.11.1994 10837
2 DAM MINH NGOC 08.08.1996 10838
3 PHAM THI MINH NGOC 13.11.1997 10839
4 TRAN MINH NGOC 13.01.1998 10840
5 DUONG THI NGOC 15.09.1995 10841
6 NGUYEN THI NGOC 26.12.1994 10842
7 NGUYEN THI NGOC 22.02.1996 10843
8 VU THI NGOC 08.03.1985 10844
9 LE THI THUY NGOC 02.01.1994 10845
10 PHUNG THI THUY NGOC 01.04.1983 10846
11 NGO CHI NGUYEN 07.05.1996 10847
12 NGUYEN DANG NGUYEN 21.08.1997 10848
13 NGUYEN HANH NGUYEN 26.01.1995 10849
14 NGUYEN THI THAO NGUYEN 28.02.1995 10850
15 HOANG THANH THUC NGUYEN 04.04.1990 10851
16 LE VAN NGUYEN 22.08.1982 10852
17 DANG THI MINH NGUYET 10.07.1982 10853
18 TRAN NHU NGUYET 10.09.1987 10854
19 HA THI NGUYET 14.02.1996 10855
20 LE THI NGUYET 20.10.1991 10856
21 NGUYEN THI NGUYET 13.09.1997 10857
22 LE DUC NHAN 15.06.1988 10858
23 PHAM NGOC NHAN 01.10.1991 10859
24 NGUYEN THANH NHAN 31.05.1996 10860
25 VU THI THANH NHAN 04.03.1990 10861
26 NGUYEN THI NHAN 24.12.1996 10862
27 NGUYEN THI THU NHAN 26.11.1988 10863
28 PHAM THI NHAI 06.06.1994 10864
29 NGUYEN THI NHAN 09.09.1990 10865
30 NGUYEN THI NHAN 16.07.1996 10866
31 NGUYEN THI NHAM 14.02.1992 10867
32 PHAM THUY NHAN 01.08.1992 10868
33 LE DINH NHAT 10.10.1990 10869
34 NGUYEN DINH NHAT 10.03.1994 10870
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 26 (P.402B nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 10871 ~ 10904 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 DANG TRAN NHAT 11.10.1996 10871
2 DINH LAN NHI 21.07.1998 10872
3 HA THI NHI 12.12.1989 10873
4 NGUYEN THI NHI 11.12.1997 10874
5 PHAM THI NHI 11.07.1994 10875
6 NGUYEN YEN NHI 16.05.1997 10876
7 VU NGOC YEN NHI 07.10.1998 10877
8 KHONG THI NHU 07.07.1995 10878
9 BUI THI TO NHU 12.04.1995 10879
10 CAO ANH MINH NHAT 29.08.2001 10880
11 NGUYEN THI CAM NHUNG 12.11.1995 10881
12 BUI THI HONG NHUNG 09.10.1996 10882
13 NGUYEN HONG NHUNG 15.04.1992 10883
14 DO THI HONG NHUNG 12.03.1990 10884
15 VI THI HONG NHUNG 15.12.1997 10885
16 LE THI HONG NHUNG 03.07.1997 10886
17 NGUYEN THI HONG NHUNG 28.12.1995 10887
18 DAO CAM NHUNG 07.11.1985 10888
19 NGUYEN HONG NHUNG 15.04.1988 10889
20 TRAN THI HONG NHUNG 23.02.1983 10890
21 NGUYEN THI HONG NHUNG 14.04.1992 10891
22 NGUYEN THI HONG NHUNG 09.03.1989 10892
23 THAN THI HONG NHUNG 14.07.1996 10893
24 NGUYEN HUYEN NHUNG 20.07.1983 10894
25 PHAM THI KIM NHUNG 28.06.1979 10895
26 BUI THI MAI NHUNG 01.09.1995 10896
27 VU HONG NHUNG 10.10.1995 10897
28 NGUYEN NGOC NHUNG 01.03.1994 10898
29 NGUYEN HOA QUYNH NHUNG 20.02.1998 10899
30 PHUNG THI THUY NHUNG 20.01.1988 10900
31 DAM THI NHUNG 16.11.1995 10901
32 TONG THI NHUNG 06.07.1992 10902
33 NGUYEN THI NHUNG 09.06.1992 10903
34 PHAM THI NHUNG 11.01.1990 10904
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 27 (P.403 nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 10905 ~ 10938 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU THI NHUNG 17.02.1995 10905
2 LE THI THU NHUNG 08.03.1996 10906
3 NGUYEN THI TRANG NHUNG 01.12.1988 10907
4 HOANG THI TUYET NHUNG 17.10.1983 10908
5 NGUYEN THI NINH 06.05.1995 10909
6 NGUYEN THI THUY NINH 06.04.1991 10910
7 LE KIEU OANH 05.03.1991 10911
8 NGUYEN KIEU OANH 02.05.1986 10912
9 MAI THI OANH 07.03.1991 10913
10 NGUYEN THI OANH 01.09.1992 10914
11 TRAN THI OANH 23.08.1996 10915
12 TRAN THI OANH 28.07.1992 10916
13 PHAN TRAM OANH 11.11.1986 10917
14 VU THI PHIA 25.03.1992 10918
15 BUI DAI PHONG 15.07.1991 10919
16 TRAN DAI PHONG 19.02.1984 10920
17 NGUYEN DUC PHONG 09.10.1994 10921
18 TRIEU HUNG PHONG 17.05.1995 10922
19 LE TUNG PHONG 11.12.1996 10923
20 LUONG VAN PHONG 14.10.1988 10924
21 NGO VAN PHU 02.04.1996 10925
22 HA THI HONG PHUC 18.02.1996 10926
23 NGUYEN THI MINH PHUC 03.04.1984 10927
24 NGUYEN PHU PHUC 20.08.1990 10928
25 KIEU ANH PHUONG 02.02.1995 10929
26 DUONG BICH PHUONG 01.08.1994 10930
27 NGUYEN BICH PHUONG 10.08.1996 10931
28 NGUYEN HA PHUONG 13.10.1985 10932
29 PHAM THI HA PHUONG 09.09.1997 10933
30 DINH THI HOA PHUONG 30.08.1994 10934
31 NGUYEN THI HOA PHUONG 06.09.1994 10935
32 LE THI HONG PHUONG 03.02.1991 10936
33 PHAM HONG PHUONG 13.06.1991 10937
34 PHAN HUYEN PHUONG 12.10.1994 10938
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 28 (P.404 nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 10939 ~ 10972 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HOANG KIM PHUONG 26.12.1992 10939
2 NGUYEN THI KIM PHUONG 08.11.1988 10940
3 DINH THI MINH PHUONG 24.10.1986 10941
4 HOANG MINH PHUONG 14.04.1995 10942
5 NGUYEN MINH PHUONG 26.03.1994 10943
6 NGUYEN THI MINH PHUONG 22.02.1992 10944
7 NGUYEN THI MINH PHUONG 15.11.1994 10945
8 NGUYEN THI MINH PHUONG 23.03.1994 10946
9 LE THI MY PHUONG 04.03.1979 10947
10 NGUYEN NGOC PHUONG 16.11.1996 10948
11 PHAM NGOC PHUONG 23.06.1988 10949
12 NGUYEN QUYNH PHUONG 26.10.1995 10950
13 VAN THANH PHUONG 27.03.1985 10951
14 DAM THI PHUONG 23.08.1976 10952
15 DANG THI PHUONG 06.11.1996 10953
16 HOANG THI PHUONG 22.09.1996 10954
17 HOANG THI PHUONG 17.08.1990 10955
18 LE THI PHUONG 21.10.1995 10956
19 LE THI PHUONG 04.09.1995 10957
20 LE THI PHUONG 27.08.1996 10958
21 NGUYEN THI PHUONG 17.07.1988 10959
22 NGUYEN THI PHUONG 07.03.1992 10960
23 NGUYEN THI PHUONG 14.06.1986 10961
24 TRAN THI PHUONG 28.10.1986 10962
25 TRAN THI PHUONG 20.03.1994 10963
26 VU THI PHUONG 24.11.1991 10964
27 VU THI PHUONG 08.11.1996 10965
28 DOAN THU PHUONG 30.09.1989 10966
29 LE THU PHUONG 29.07.1979 10967
30 NGUYEN THU PHUONG 11.06.1990 10968
31 TA THU PHUONG 01.10.1991 10969
32 HOANG VAN PHUONG 07.06.1994 10970
33 VU VIET PHUONG 01.02.1990 10971
34 DANG VAN QUAN 31.07.1989 10972
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 29 (P.405A nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 10973 ~ 11006 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM VAN QUAN 25.11.1994 10973
2 DUONG VAN QUAN 20.07.1989 10974
3 NGUYEN VAN QUAN 23.07.1990 10975
4 DAO BAO QUANG 20.07.1996 10976
5 HOANG MINH QUANG 04.03.1997 10977
6 DAM NGOC QUANG 02.12.1995 10978
7 NGUYEN XUAN QUANG 20.12.1987 10979
8 NGUYEN BA QUE 10.10.1988 10980
9 NGO THI QUY 13.01.1992 10981
10 THAN THI HONG QUY 24.07.1990 10982
11 PHAM NGOC QUYEN 17.10.1994 10983
12 PHAM THI THANH QUYEN 02.08.1988 10984
13 DAO THI QUYEN 21.03.1990 10985
14 NGUYEN THI QUYEN 01.06.1988 10986
15 LE THI THU QUYEN 08.06.1995 10987
16 NGUYEN TRONG QUYEN 19.07.1986 10988
17 UNG VAN QUYEN 15.05.1980 10989
18 NGUYEN XUAN QUYET 04.05.1988 10990
19 NGUYEN CONG QUYNH 08.04.1980 10991
20 DO HUONG QUYNH 15.05.1996 10992
21 DANG THI NHU QUYNH 23.12.1986 10993
22 NGUYEN THI QUYNH 16.01.1995 10994
23 LUONG THI QUYNH 03.03.1989 10995
24 LONG THI QUYNH 09.10.1990 10996
25 NGUYEN THI QUYNH 14.01.1991 10997
26 NGUYEN THI QUYNH 27.12.1990 10998
27 DOAN THU QUYNH 28.10.1996 10999
28 NGUYEN THI THUY QUYNH 26.12.1983 11000
29 HOANG THI THUY QUYNH 20.10.1995 11001
30 NGUYEN THI THUY QUYNH 20.12.1996 11002
31 CHU VAN QUYNH 06.04.1988 11003
32 NGUYEN VAN QUYNH 28.02.1988 11004
33 TONG VAN QUYNH 26.10.1993 11005
34 NGUYEN XUAN QUYNH 14.12.1996 11006
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 30 (P.405B nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 11007 ~ 11040 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 SHRESTHA ASHISH RAJ 18.08.1988 11007
2 KHONG THI SANG 04.04.1994 11008
3 LAM THI SANG 26.05.1992 11009
4 LE THI SANG 20.09.1992 11010
5 VO THI SANG 12.12.1993 11011
6 BUI DUC SANH 12.12.1990 11012
7 TRAN THI SEN 13.05.1992 11013
8 NGUYEN THI SOA 10.07.1991 11014
9 NGUYEN ANH SON 21.07.1990 11015
10 TRAN DINH SON 20.10.1987 11016
11 LE HOANG SON 23.12.1988 11017
12 TRAN HOANG SON 18.05.1999 11018
13 NGUYEN NGOC SON 14.02.1988 11019
14 PHAM NGOC SON 10.01.1994 11020
15 BUI THAI SON 28.11.1984 11021
16 TA VAN SON 18.10.1989 11022
17 TRUONG VAN SON 20.10.1991 11023
18 NGO VAN SONG 23.02.1990 11024
19 NGUYEN DOAN TAI 22.02.1993 11025
20 TRAN NGOC TAI 06.11.1993 11026
21 LUONG TRONG TAI 20.03.1994 11027
22 NGUYEN SU TAI 07.12.1993 11028
23 NGUYEN THI HONG TAM 08.05.1990 11029
24 PHAM MINH TAM 26.03.1989 11030
25 NGUYEN THI THANH TAM 03.05.1981 11031
26 HOANG THI THANH TAM 12.05.1996 11032
27 CAO THI TAM 21.08.1996 11033
28 VU THI TAM 24.04.1989 11034
29 TRINH TINH TAM 30.05.1995 11035
30 PHAN VAN TAM 30.08.1988 11036
31 NGUYEN VAN TAM 01.07.1990 11037
32 BUI QUY HA TAN 06.12.1984 11038
33 TRAN VAN TAN 12.11.1988 11039
34 SHIMADA TETSUYA 02.03.1963 11040
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 31 (P.406 nhà E, tầng 4) N1
Từ số báo danh: 11041 ~ 11074 (34 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 HO NGOC THACH 16.07.1988 11041
2 NGUYEN NGOC THACH 05.10.1996 11042
3 DOAN THI HONG THAM 26.03.1996 11043
4 MAI THI THAM 09.06.1992 11044
5 NGUYEN THI THAM 26.09.1992 11045
6 NGUYEN THI THAM 06.11.1994 11046
7 PHAM THI THAM 24.11.1996 11047
8 TRUONG THI THAM 13.09.1987 11048
9 VUONG THI THAM 07.11.1996 11049
10 NGUYEN DUC THANG 24.11.1986 11050
11 PHAM NGOC THANG 16.01.1991 11051
12 DINH TRONG THANG 25.12.1995 11052
13 NGUYEN VAN THANG 31.07.1989 11053
14 TRAN VAN THANG 26.08.1992 11054
15 LE DUC THANH 12.09.1990 11055
16 NGUYEN DINH THANH 18.04.1989 11056
17 NGUYEN DINH THANH 22.09.1993 11057
18 HOANG HAI THANH 02.01.1995 11058
19 NGUYEN THI HONG THANH 10.01.1989 11059
20 DUONG KIM THANH 04.06.1986 11060
21 HO THI PHUONG THANH 31.07.1989 11061
22 NGUYEN THI THANH 12.11.1995 11062
23 DONG THI THANH 21.07.1991 11063
24 NGUYEN THI THANH 11.09.1991 11064
25 LE THI THANH 18.05.1991 11065
26 NGUYEN THI THANH 09.04.1985 11066
27 TAO THI THANH 25.09.1996 11067
28 NGUYEN TRUONG THANH 07.04.1991 11068
29 HOANG VAN THANH 10.10.1989 11069
30 NGUYEN VAN THANH 15.07.1991 11070
31 NGUYEN VAN THANH 09.09.1991 11071
32 PHAM VAN THANH 06.05.1987 11072
33 NGUYEN THI HUONG THAO 05.07.1989 11073
34 DOAN LE HUONG THAO 22.03.1993 11074
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 32 (P.HT1 nhà Hội trường lớn, tầng 1) N1
Từ số báo danh: 11075 ~ 11154 (80 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 PHAM NGOC THAO 11.05.1996 11075
2 NGUYEN THI THANH THAO 08.04.1986 11076
3 NGUYEN THI THANH THAO 13.09.1982 11077
4 NGO THI THAO 20.12.1989 11078
5 NGUYEN THI THAO 14.03.1990 11079
6 NGUYEN THI THAO 01.11.1995 11080
7 NGUYEN THI THAO 08.01.1995 11081
8 NGUYEN THI THAO 22.03.1996 11082
9 BUI THI THU THAO 04.12.1993 11083
10 HOANG THU THAO 03.04.1994 11084
11 NGUYEN THU THAO 14.01.1997 11085
12 DO THU THAO 01.11.1990 11086
13 NGUYEN PHUONG THAO 23.11.1991 11087
14 NGUYEN PHUONG THAO 23.06.1992 11088
15 NGUYEN PHUONG THAO 11.02.1992 11089
16 LE DANG PHUONG THAO 07.06.1997 11090
17 LE PHUONG THAO 26.03.1994 11091
18 DAO THI THEM 07.03.1987 11092
19 PHAN VAN THI 08.11.1988 11093
20 DO THI HOAN THI 01.02.1985 11094
21 PHI VAN THICH 20.08.1987 11095
22 VU QUANG THIEM 06.06.1984 11096
23 TRAN VAN THIEN 12.09.1991 11097
24 HOANG MAI THINH 18.01.1988 11098
25 DO NGOC THINH 31.08.1991 11099
26 BUI VAN THINH 04.01.1993 11100
27 DANG ANH THO 18.10.1995 11101
28 PHAM THI ANH THO 26.08.1989 11102
29 NGUYEN KIM THO 17.09.1990 11103
30 VU THI MINH THO 12.07.1990 11104
31 PHAM THI THO 04.07.1987 11105
32 DO THI KIM THOA 08.02.1983 11106
33 VU THI KIM THOA 14.09.1996 11107
34 VU THI THOAN 12.10.1992 11108
35 NGUYEN THI HUONG THOM 16.03.1989 11109
36 BUI THI THOM 08.07.1997 11110
37 LE QUY THONG 17.02.1988 11111
38 VU AN THU 26.05.1978 11112
39 DO ANH THU 20.11.1996 11113
40 HOANG VU ANH THU 25.09.1996 11114
41 NGUYEN ANH THU 25.04.1993 11115
42 BUI DIEU THU 02.05.1996 11116
43 NGUYEN HA THU 12.07.1998 11117
44 NGUYEN HOAI THU 05.04.1993 11118
45 NGUYEN THI HOAI THU 30.03.1994 11119
46 DANG THI HOAI THU 12.11.1994 11120
47 TRAN THI KIM THU 17.04.1990 11121
48 LE THI MAI THU 19.04.1992 11122
49 PHAM MAI THU 08.05.1996 11123
50 TA MINH THU 12.12.1986 11124
51 DANG NGOC TAM THU 21.06.1994 11125
52 LE THANH THU 22.10.1994 11126
53 NGUYEN THI THU 16.06.1994 11127
54 LE THI THU 23.08.1992 11128
55 NGUYEN THI THU 23.10.1993 11129
56 HOANG THI THU 27.07.1988 11130
57 DAO THI THU 30.04.1996 11131
58 NGUYEN THI PHUONG THU 08.09.1993 11132
59 NGUYEN THI PHUONG THU 15.10.1995 11133
60 LAI XUAN THU 15.12.1984 11134
61 BUI THI THUA 22.03.1995 11135
62 NGUYEN BA THUAN 26.01.1988 11136
63 DANG DUC THUAN 26.06.1986 11137
64 DAO HONG THUAN 22.11.1993 11138
65 MAC THI HANG THUONG 18.12.1992 11139
66 BUI HOAI THUONG 05.05.1997 11140
67 QUACH THI LAN THUONG 12.07.1986 11141
68 NGO THI THUONG 30.01.1991 11142
69 LE THI THUONG 22.12.1986 11143
70 LE THI THUONG 02.10.1992 11144
71 HOANG THI THUONG 29.09.1986 11145
72 LE THI THUONG 29.07.1991 11146
73 NGUYEN THI THUONG 27.02.1987 11147
74 DAO THI THUONG 12.02.1989 11148
75 NGUYEN THI BICH THUY 29.01.1989 11149
76 LE HONG THUY 15.10.1993 11150
77 NGO KIM THUY 12.12.1985 11151
78 NGUYEN MINH THUY 06.07.1996 11152
79 LE NGOC THUY 27.06.1995 11153
80 VI THI NGOC THUY 16.07.1994 11154
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 33 (P.HT2 nhà Hội trường lớn, tầng 1) N1
Từ số báo danh: 11155 ~ 11234 (80 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 TRAN THI THUY 28.11.1995 11155
2 TRAN THI THUY 17.12.1983 11156
3 NGUYEN THI THUY 27.08.1996 11157
4 PHAM THI THUY 01.07.1992 11158
5 LE THI THUY 25.06.1988 11159
6 MAC THI THUY 10.05.1995 11160
7 NGUYEN THI THUY 11.09.1991 11161
8 NGUYEN THI THUY 23.05.1996 11162
9 NGUYEN THI THUY 28.12.1995 11163
10 NGUYEN THI THUY 03.04.1992 11164
11 NGUYEN THI THUY 25.10.1990 11165
12 NGO THI THUY 09.06.1989 11166
13 NGUYEN THI THUY 22.06.1991 11167
14 HOANG THI THUY 29.09.1990 11168
15 PHAN THI THUY 20.12.1995 11169
16 TRAN THI THUY 11.06.1991 11170
17 BUI THI THUY 10.07.1993 11171
18 NGUYEN THI THUY 28.11.1986 11172
19 PHAM THI THUY 22.11.1994 11173
20 NGUYEN THI THUY 08.10.1993 11174
21 NGUYEN THI THU THUY 01.06.1983 11175
22 NGUYEN THU THUY 26.12.1994 11176
23 HOANG THU THUY 04.03.1994 11177
24 HO THI THANH THUY 09.02.1991 11178
25 NGUYEN THI THANH THUY 29.03.1987 11179
26 TRAN THI THANH THUY 25.04.1996 11180
27 TRAN THI THANH THUY 05.06.1983 11181
28 TRAN THI THU THUY 03.11.1996 11182
29 HOANG LE THU THUY 22.09.1993 11183
30 NGUYEN THU THUY 26.01.1997 11184
31 BUI THU THUY 06.11.1998 11185
32 TA PHUONG THUY 27.06.1987 11186
33 CAO XUAN THUYET 10.06.1994 11187
34 PHAM DINH TIEN 12.12.1991 11188
35 TRAN NGOC TIEN 23.02.1995 11189
36 LE THI TIEN 06.06.1991 11190
37 PHAM THI THUY TIEN 20.10.1995 11191
38 NGUYEN THUY TIEN 24.01.1995 11192
39 VO THI QUYNH TIEN 22.06.1994 11193
40 NGUYEN VAN TIEN 24.01.1994 11194
41 NGUYEN VAN TIEN 24.10.1988 11195
42 HOANG VIET TIEN 16.07.1991 11196
43 NGUYEN VIET TIEN 14.11.1995 11197
44 LE THI TINH 06.12.1979 11198
45 LE THI TINH 20.05.1996 11199
46 NGUYEN THI TINH 07.10.1992 11200
47 NGUYEN QUANG TINH 20.10.1983 11201
48 NGUYEN CONG TOAN 06.03.1990 11202
49 NGUYEN HUU TOAN 06.04.1986 11203
50 DO THI KIM TOAN 27.12.1991 11204
51 HOANG THI TOAN 20.02.1984 11205
52 NGUYEN THONG TOAN 20.04.1993 11206
53 DUONG VAN TOAN 01.08.1990 11207
54 VU XUAN TOAN 21.01.1995 11208
55 NGUYEN THI HONG TRAM 21.02.1984 11209
56 NGUYEN THI HUYEN TRAM 12.10.1993 11210
57 NGUYEN NGOC TRAM 16.02.1995 11211
58 NGUYEN BAO TRANG 01.02.1994 11212
59 NGUYEN XUAN HA TRANG 09.03.1994 11213
60 NGUYEN THI HONG TRANG 20.06.1997 11214
61 VU THI HONG TRANG 20.05.1991 11215
62 DOAN THI HUYEN TRANG 10.03.1987 11216
63 NGUYEN THI HUYEN TRANG 04.12.1995 11217
64 NGUYEN HUYEN TRANG 13.09.1995 11218
65 TRAN THI HUYEN TRANG 15.07.1992 11219
66 LUONG HUYEN TRANG 30.09.1988 11220
67 NGUYEN HUNG TRANG 22.05.1995 11221
68 PHAM LINH TRANG 21.07.1996 11222
69 TRAN MINH TRANG 10.10.1998 11223
70 HA THI MINH TRANG 24.01.1991 11224
71 NGUYEN MINH TRANG 11.10.1983 11225
72 TRAN THI MAI TRANG 21.02.1995 11226
73 DINH QUYNH TRANG 22.08.1995 11227
74 NGUYEN QUYNH TRANG 29.01.1996 11228
75 HOANG THI QUYNH TRANG 14.12.1996 11229
76 NGUYEN QUYNH TRANG 20.08.1996 11230
77 TRAN THI QUYNH TRANG 17.08.1986 11231
78 LE THI QUYNH TRANG 09.08.1995 11232
79 DAM THE TRANG 06.07.1992 11233
80 NGUYEN THI TRANG 06.10.1988 11234
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 34 (P.HT3 nhà Hội trường lớn, tầng 1) N1
Từ số báo danh: 11235 ~ 11314 (80 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 NGUYEN THI TRANG 08.04.1990 11235
2 NGUYEN THI TRANG 16.03.1989 11236
3 NGUYEN THI TRANG 03.07.1990 11237
4 NGO THI TRANG 24.10.1992 11238
5 PHAM THI TRANG 06.06.1992 11239
6 PHAM THI TRANG 28.02.1990 11240
7 VU THI TRANG 20.07.1990 11241
8 DINH THI THIEN TRANG 01.01.1993 11242
9 NGO DANG TUNG 30.06.1991 11243
10 NGUYEN THI THU TRANG 28.04.1996 11244
11 NGUYEN THI THU TRANG 05.06.1996 11245
12 NGUYEN THI THU TRANG 28.11.1994 11246
13 NGUYEN THI THU TRANG 10.09.1988 11247
14 TRAN THI THU TRANG 08.11.1989 11248
15 BUI THU TRANG 23.10.1992 11249
16 CAO THU TRANG 05.09.1995 11250
17 DO THU TRANG 03.02.1998 11251
18 LE THU TRANG 02.10.1989 11252
19 NGUYEN THU TRANG 03.01.1977 11253
20 NGUYEN THU TRANG 11.09.1979 11254
21 NGUYEN THU TRANG 26.06.1996 11255
22 HUA THUY TRANG 02.06.1976 11256
23 HOANG THI THUY TRANG 20.12.1995 11257
24 TRINH THI THUY TRANG 12.02.1987 11258
25 NGUYEN HUU TRI 30.09.1997 11259
26 NGUYEN VAN TRIEU 06.09.1989 11260
27 DINH THI KIEU TRINH 03.11.1991 11261
28 PHAM VAN TRONG 13.03.1984 11262
29 PHAN ANH TRUNG 14.08.1995 11263
30 DO DINH TRUNG 04.11.1983 11264
31 HOANG DUC TRUNG 31.12.1994 11265
32 LE DUC TRUNG 12.10.1991 11266
33 NGUYEN DUC TRUNG 01.01.1996 11267
34 NGUYEN DUC TRUNG 22.05.1988 11268
35 DO KHAC TRUNG 17.01.1985 11269
36 THAI QUANG TRUNG 20.05.1991 11270
37 PHAM TIEN TRUNG 23.09.1989 11271
38 NGUYEN TIEN TRUNG 28.06.1991 11272
39 NGUYEN DANG TRUONG 20.05.1989 11273
40 NGUYEN DUC TRUONG 31.10.1995 11274
41 NGUYEN MANH TRUONG 13.02.1990 11275
42 NAGATA TSUYOSHI 05.01.1984 11276
43 DUONG ANH TU 07.09.1992 11277
44 LUU ANH TU 14.10.1983 11278
45 NGUYEN ANH TU 19.03.1997 11279
46 LUU CAM TU 14.04.1995 11280
47 NGUYEN THI CAM TU 10.10.1997 11281
48 NGUYEN HOANG TU 19.11.1991 11282
49 NGUYEN THI NGOC TU 31.03.1981 11283
50 PHAN NGOC TU 03.03.1994 11284
51 THIEU NGOC TU 20.09.1987 11285
52 LUONG TUAN TU 11.07.1985 11286
53 LE THI TU 10.01.1989 11287
54 TRAN THI TU 14.02.1992 11288
55 VU ANH TUAN 05.11.1993 11289
56 VO ANH TUAN 16.07.1993 11290
57 VU MANH TUAN 18.07.1992 11291
58 PHAM PHU TUAN 20.01.1996 11292
59 NGUYEN QUY TUAN 10.07.1991 11293
60 LE THANH TUAN 05.01.1992 11294
61 NGUYEN THANH TUAN 02.08.1995 11295
62 DO THANH TUAN 15.08.1986 11296
63 NGUYEN THANH TUAN 08.08.1988 11297
64 NGUYEN TIEN TUAN 24.10.1983 11298
65 TRAN VAN TUAN 19.12.1989 11299
66 TRAN TAI TUE 04.07.1991 11300
67 NGUYEN DUC TUNG 01.07.1990 11301
68 NGUYEN SON TUNG 06.06.1991 11302
69 TRAN SON TUNG 11.01.1997 11303
70 LE TAT TUNG 04.02.1995 11304
71 PHAM THANH TUNG 01.11.1991 11305
72 NGUYEN THANH TUNG 04.12.1991 11306
73 DANG THANH TUNG 16.08.1988 11307
74 NGUYEN DINH TUYEN 25.06.1987 11308
75 DAO THANH TUYEN 17.10.1988 11309
76 DO THI TUYEN 15.05.1996 11310
77 KIEU THI TUYEN 08.12.1996 11311
78 MAI THI TUYEN 27.04.1982 11312
79 NGO THI TUYEN 10.11.1987 11313
80 LE THI TUYEN 09.03.1999 11314
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLTN THÁNG 07 NĂM 2018
Thi ngày: 01 tháng 07 năm 2018
Phòng thi số: 35 (P.HT4 nhà Hội trường lớn, tầng 1) N1
Từ số báo danh: 11315 ~ 11394 (80 thí sinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Số BD Ký nộp môn 1 Ký nộp môn 2
1 VU THI TUYEN 13.09.1990 11315
2 PHAM VAN TUYEN 18.10.1985 11316
3 NGUYEN VAN TUYEN 13.06.1992 11317
4 HOANG TRONG TUYEN 19.10.1990 11318
5 NGUYEN QUANG TUYEN 13.11.1989 11319
6 DOAN THI TUYET 12.01.1993 11320
7 NGUYEN THI TUYET 19.04.1996 11321
8 NGUYEN THI TUYET 22.04.1990 11322
9 NGUYEN THI TUYET 02.02.1987 11323
10 NGUYEN THI UT 25.08.1991 11324
11 NGUYEN THU UYEN 01.01.1997 11325
12 PHUNG THI TO UYEN 12.12.1995 11326
13 VU THI TO UYEN 03.07.1987 11327
14 NGUYEN THI BICH VAN 28.07.1995 11328
15 NGUYEN HOANG VAN 29.04.1998 11329
16 PHAM THI KHANH VAN 25.07.1996 11330
17 DOAN LONG VAN 21.06.1992 11331
18 NGUYEN THI NAM VAN 29.04.1987 11332
19 NGUYEN THI THANH VAN 21.11.1981 11333
20 NGUYEN THI THANH VAN 15.04.1996 11334
21 NGUYEN THI THANH VAN 26.09.1985 11335
22 TRAN THI THANH VAN 26.09.1992 11336
23 NGUYEN THI VAN 10.02.1984 11337
24 PHAM THI VAN 14.12.1992 11338
25 TRAN THI VAN 27.11.1995 11339
26 LE THI VAN 15.12.1990 11340
27 PHAN THI VAN 19.07.1996 11341
28 HOANG THI VAN 02.10.1997 11342
29 HOANG THI VAN 19.12.1991 11343
30 DANG THU VAN 26.02.1988 11344
31 NGUYEN THI THUY VAN 13.03.1980 11345
32 NGUYEN THI TO VAN 18.03.1996 11346
33 HOANG TRANG VAN 29.07.1996 11347
34 PHAM VAN 08.10.1991 11348
35 DOAN VAN VI 13.04.1990 11349
36 NGUYEN DANG VIET 19.09.1993 11350
37 NGUYEN TUAN VIET 16.05.1984 11351
38 HOANG QUOC VIET 22.10.1996 11352
39 LUONG VAN VIET 15.02.1995 11353
40 DO XUAN VIET 02.04.1993 11354
41 TRAN BA VINH 30.07.1998 11355
42 VU DUY VINH 15.12.1983 11356
43 HOANG KHAC VINH 28.09.1987 11357
44 NGUYEN TRONG VINH 18.02.1980 11358
45 TRAN CONG PHAN VINH 01.06.1990 11359
46 DO QUANG VINH 10.08.1992 11360
47 NGUYEN QUANG VINH 27.12.1995 11361
48 NGUYEN VAN VINH 12.04.1991 11362
49 NGUYEN TUAN VU 16.06.1996 11363
50 NGUYEN VAN VU 18.02.1996 11364
51 NGUYEN VU VUONG 09.03.1992 11365
52 DINH HUU XOP 10.09.1993 11366
53 TRAN KIM XUAN 08.09.1989 11367
54 LE THANH XUAN 06.03.1991 11368
55 DAO THI XUAN 24.07.1995 11369
56 NGUYEN THI XUAN 06.09.1993 11370
57 NGUYEN THI XUAN 19.05.1993 11371
58 PHAN THI HA XUYEN 16.08.1985 11372
59 NGO THI XUYEN 05.08.1994 11373
60 YOHEI YAMASHITA 02.03.1983 11374
61 TRAN THI DIEU YEN 19.11.1994 11375
62 NGUYEN HAI YEN 29.11.1992 11376
63 PHAM HAI YEN 10.10.1992 11377
64 TRAN THI HAI YEN 09.01.1994 11378
65 PHAM THI HAI YEN 12.12.1993 11379
66 NGUYEN HAI YEN 07.07.1991 11380
67 VU THI HAI YEN 05.05.1992 11381
68 NGUYEN THI HONG YEN 08.08.1989 11382
69 NGO THI NGOC YEN 26.09.1995 11383
70 PHAM THI YEN 15.12.1991 11384
71 TRUONG THI YEN 19.05.1990 11385
72 BUI THI YEN 29.10.1991 11386
73 PHUNG THI YEN 18.01.1995 11387
74 NGUYEN THI YEN 10.03.1990 11388
75 NGUYEN THI YEN 25.01.1990 11389
76 NGUYEN THI THU YEN 14.01.1986 11390
77 NGUYEN THI TRUONG YEN 18.04.1989 11391
78 LEE JI YEON 01.08.1991 11392
79 CHIBA YUKO 28.03.1985 11393
80 DAO THI NGA 20.06.1992 11394

Đừng bỏ lỡ
Những bài viết mới

Hãy nhập email tại đây để nhận những thông báo mới nhất về bài viết của chúng tôi!

返事を書く

Please enter your comment!
Please enter your name here

Free WordPress Themes, Free Android Games